MOBA COLOR

PEŞƏKARLIQ
İNNOVASIYA
ÇEVIKLIK

Mobacolors

Yenilik və fərdi yanaşma

“MOBA GROUP” MMC -nin uğurunun sirri standart
həllərlə məhdudlaşmadan müştərilərimizin tələblərinə
cavab vermək bacarığındadır. Qurulduğumuz gündən
biz su əsasli boyaların hazırlanması və istehsalı üzrə
tanınmış mütəxəssis kimi şöhrət qazanmışıq.
Bu, şirkətlə eyniləşən və ona sadiq qalan işçilər
sayəsində mümkün olur. Onlar əldə edilmiş hərtərəfli
biliyin və böyük təcrübənin təcəssümüdür.
Bu nəticələr öz işçilərinin potensialını tanıyan, onun
açıqlanmasına kömək edən və aydın şəffaf struktur
sayəsində səmərəli qərar qəbuletmə proseslərini təmin
edən rəhbərliyin iştirakı olmadan əldə edilib. Buna görə
də biz özümüz kimi qalırıq: dərin regional köklərə malik
etibarlı, innovativ və açıq istehsalçı şirkət
Etibarlılıq, dürüstlük və fərdi müştəri xidməti ilə birləşən
yüksək peşəkarlıq “MOBA GROUP” MMC-nin biznesini
dəyərli məsləhətçi və tərəfdaşa çevirir. Buna görə də
istehsal olunan boyalardan istifadə edən şirkətlərin
sayı getdikcə daha çox olur. Bu gün və gələcəkdə
etibar edə biləcəyiniz məhsullar istehsal edirik.

Mobacolors

Alman texnologiyalarına
əsaslanan yeniliklər

BİZ QISA MÜDDƏTDƏ BOYALARI TƏQDİM EDİR VƏ UZUN MÜDDƏTLİ ƏMƏKDAŞLIĞI PLANLAŞIRIRIQО
Müştərinin məlumat, dürüst, peşəkar məsləhət və tərəfdaşlığa ehtiyacı “MOBA GROUP” MMC-nin fəlsəfəsində öz əksini tapmışdır – bu da mövcud müştəri münasibətlərini dərinləşdirmək və onların ətrafında yenilərini qurmaq üçün əla fürsətdir. “MOBA GROUP” MMC-nin tədqiqat şöbəsində kimyaçı, tətbiqi tədqiqat mütəxəssisləri və laboratoriya texnikləri çalışır. Laboratoriyada bu komanda birlikdə optimal həllər hazırlayır. Laboratoriyada hazırlanmış hər bir məhsul hərtərəfli analizdən keçir. Məsələn, bizim məhsullar müxtəlif sınaq səthlərinə tətbiq edildikdən sonra sərtlik, elastiklik, örtüm, dartılma
gücü və sair kimi mexaniki xüsusiyyətlərin sabitliyi üçün sınaqdan keçirilir.

Stabit birləşmələrin yaradılması: kimyanın əsası və şirkətimizin uğurunun sirridir

  • Nou-hau, keyfiyyət və müasir texnologiya- bizim hədəflərimizdi.
  • Vaxtında çatdırılma, səmərəlilik, xüsusi arzuların tez yerinə yetirilməsi və şərtsiz etibarlılıq.
  • İxtisaslaşdırılmış müasir laboratoriyalar və istehsal texnologiyaları.
  • Fərdi yanaşma, diqqəti istehlakçıya istiqamətləndirmə və sürətli qərar qəbulu.
  • Planlaşdırma, müştərilər və həmkarlarla uzunmüddətli münasibət, kompleks şəkildə keyfiyyət nəzarəti.
  • Ənənənələr, müəssisənin etibarlılığı və güclü regional köklər.

Uğurumuzun tərkib hissələri

Mobacolors

DİQQƏT

Diqqət - işimizin mahiyyətidir. Məhsullarımız molekulyar səviyyədə təhlil edilir və inkişaf etdirilir. Biz proseslərə, işin təşkilinə və müştərilər və işçilərlə münasibətlərə eyni diqqət yetiririk. Beləliklə, gündən-günə biz ən xırda təfərrüatlara qədər təkmilləşmə potensialını kəşf edir və həyata keçiririk.

Mobacolors

СƏLDLİK

Сəldlik-uğurumuz üçün vacibdir: dəqiq müəyyən edilmiş təchizat və vaxtında çatdırılma, müştərilərin fərdi tələblərinə cavab verən sürətli və dəqiq həllər, müxtəlif tətbiqlər və iş şəraiti üçün innovativ məhsullar. Həmçinin uzunmüddətli perspektivdə şirkətin inkişafı üçün yeni imkanlardan və bazar tendensiyalarından istifadə etmək.

Mobacolors

TƏHLÜKƏSİZLİK

Siz məhsullarımızın keyfiyyətinə və davamlılığına, eləcə də xidmətimizə və biliklərimizə, texnoloji proseslərimizin təhlükəsizliyinə və ətraf mühitə uyğunluğuna etibar edə bilərsiniz. Biz işimizin, müştərilərimiz və məhsullarımızın bütün istifadəçiləri üçün nə qədər vacib olduğunu dərk edirik. Biz bu məsuliyyətlə yanaşı, ətraf mühit və cəmiyyət üçün də məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük.

Mobacolors

MƏQSƏD

Böyük potensiala malik olan bazarda, MOBA GROUP qarşısına real, məntiqli və iddialı məqsədlər qoyur və davamlı olaraq tədqiqat və inkişafa, istehsalata və ətraf mühitin mühafizəsinə sərmayə qoyur. Biz ən son nailiyyətlərlə silahlanalaraq, müştərilərimizlə birlikdə təkmilləşirik.

Mobacolors

FƏRDİ YANAŞMA

İnsanlara qarşı humanist münasibət, hörmət və etibar şirkətimiz üçün önəmlidir. Fədakar əməkdaşlarımızın qarşılıqlı əlaqəsi “MOBA GROUP”MMC-ni unikal edir. Bu, məmnun Müştərilər və uzunmüddətli tərəfdaşlıq üçün əsasdır.

Mobacolors

Yüksək etibarlılıq

İstehsalat şirkətimizin ürəyidir. 1 və 5 kubmetr tutumu olan bir neçə istehsal dəzgahı boya istehsal edir. İstehsalat, tam avtomatlaşdırılmış və kompüterləşdirilmiş ən son texnologiyalı
nəzarət sistemi ilə təchiz edilib. Bunu etməklə, biz ətraf mühitin mühafizəsi aspektlərinə, çoxlu sayda cihazdan istifadə edərək, nəzarət edirik. Bununla Biz, zərərli maddələrin atılmasını minimuma endirmək, resurslardan səmərəli istifadə etmək, enerjini bərpa etmək, yüksək səviyyədə təhlükəsizlik
təmin etmək və sair kimi prosesləri nəzarətdə saxlayırıq .
Bununla belə, təkmilləşdirilməsi mümkün olmayan proseslər yoxdur. Buna görə də biz həmişə daimi optimallaşdırma prinsipinə uyğun işləyirik, və istehsalımızın standartlarını daim yüksəldirik.

Mobacolors
“Müştəri bizdən keyfiyyəti - istədiyi həcmdə və razılaşdırılmışdır şərtlərlə əldə edir".
LOQİSTİKA

Xoşuma gəlir ki, şirkət daim modernləşir, biz bir yerdə dayanmırıq. İşçilərin ideyaları modernləşdirmə planına daxil edilir və uyğun olduqda həyata keçirilir. Bu,
müəssisənin bir hissəsi olduğunuzu və dəstəyiniz olduğunuz hissini verir.
Əslində şirkətin bütün ərazisi mənim ofisimdir, göndərdiyimiz bütün materiallar
və bizə gələn bütün materiallar logistika şöbəmizdən keçir. Biz təhlükəli yüklərin
düzgün saxlanmasına və daşınmasına cavabdehik. Departamentimiz həm də
təchizatçı olaraq bizim hər zaman çevik qalmağımızı təmin edir. Böyük anbar
sayəsində müştəri bu gün sifariş verə bilər, sabah isə mallar çatdırılacaq.
Bu və ya digər şəkildə müştəri bizdən tam olaraq ehtiyac duyduğu həcmdə və təbii
ki, vaxtında keyfiyyətli məhsul alır və biz buna diqqət yetirəcəyik.

Mobacolors
«Müştəri etibarını qazanmaq və saxlamaq mənim üçün gündəlik məqsəddir.»
SATIŞ ŞÖBƏSİ

Müştərilərimizlə şəxsən tanış olmaq imkanım olanda həmişə sevinirəm - bu,
əlaqələrimizi gücləndirir və müştərilərimizin ehtiyaclarını daha yaxşı
bilməyə imkan verir. Daha sonra “biz məhsulları niyə çatdıra bilmirik?” kimi suallar. və ya "Niyə müştəri yalnız müəyyən məhsulun kiçik partiyasını istəyir?" artıq yaranmır. Müştəri bizdən çox tez cavab alır və onun xahişini yerinə yetirəcəyimizə əmin ola bilər. Məlumat mübadiləsi və mürəkkəb sənədləşmə prosedurlarımız yoxdur. Bu, bizi böyük şirkətlərlə müqayisədə daha çevik edir. Bu bizim üçün çox vacibdir ona görə ki, biz bir iş görürük.. Biz kiçik və böyük müştərilərə eyni diqqətlə yanaşırıq. Qarşılıqlı etimad yavaş-yavaş formalaşır, yaxşı bir reputasiya qazanılır və biz onu daim qoruyub saxlmaqdayıq.

Mobacolors
«Biz hər gün işin və istehsalatın
təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq üçün çalışırıq."
MÜHƏNDİS-TEXNOLOQ

Belə ailə mühitində işlədiyim üçün özümü şanslı hesab edirəm. Şöbədən asılı olmayaraq hamımız bir-birimizi dəstəkləyirik. Şirkətlə işçilər arasında etimad böyükdür, burada onlar adamların qayğısına qalırlar. Burada işlədiyim gündən demək olar ki, hər gün nə sə dəyişilir. Son illərdə, ilk növbədə, əməyin mühafizəsi həm də istehsal proseslərində çox şey yaxşılaşmışdır. Biz hər gün təkmilləşməyə çalışırıq və işçilər bu prosesdə iştirak edid, öz ideyalarını təqdim edə bilərlər. Təhlükəsizlik bizim üçün vacibdir, çünki kimya həmişə çeviklik tələb edir bu da gündəlik vəzifələri həll etmək üçün vacibdir. Bizim həm böyük, həm də kiçik müştərilərimiz
var. Və hamı üçün eyni qaydamiz var: keyfiyyət, rahatlıq, sıfır səhv nisbəti. Biz
şəxsən buna zəmanət veririk. Bu və ya digər şəkildə müştəri bizdən tam
olaraq ehtiyac duyduğu həcmdə və təbii ki, vaxtında keyfiyyətli məhsul alır və biz buna diqqət yetirəcəyik.

Mobacolors
“Bizim çevikliyimiz misilsizdir -bu dəyişkən mühitdə müştərilərimiz bizə etibar edə bilərlər”.
MƏHSUL KEYFİYYƏTİ NƏZARƏTİ ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

Bir sahə mütəxəssisi kimi özümü müştəri haqqında məlumat toplayan hesab edirəm.
Mənim vəzifəm müştərinin nəyə ehtiyacı olduğunu, nəyə sahib olduğunu öyrənməkdir. Bazarımız daim hərəkətdədir, məhsullar daim dəyişir, yeniliklər tələb olunur - və biz onları həyata keçirməyə çalışırıq. Eyni zamanda, biz rəqiblərdən daha çevikik və bu, bizim üstünlüyümüzdür. Bu çeviklik faktiki olaraq görünməmiş bir xüsusiyyətdir. Amma mənim üçün ən önəmlisi odur ki, şirkətimə və həmkarlarıma arxalana bilərəm. Bu inam, bütün səviyyələrdə hiss edilir. Bu dəstək o deməkdir ki, “MOBA GROUP” MMC nəinki qanuni, həm də mahiyyət etibarilə ailə biznesidir.
Müştərilərlə etibarlı əlaqələr yaradırıq. Müştəri mənə müraciət edəndə bilir ki, etibarlı
əllərdədir və xahişi tez zamanda yerinə yetiriləcək.

Məhsul çeşidimiz

Keyfiyyətin demək olar ki, eyni olduğu və müəssisələrin
qlobal miqyasda fəaliyyət göstərdiyi, məhsulların müqayisə
oluna bildiyi bir dövrdə, müştərilər üçün düzgün həll yolu
tapmaq getdikcə çətinləşir. Güclü, etibarlı tərəfdaş kimi, “MOBA GROUP” MMC müştəriləri ilə etibarlı əlaqələr yaradır. Bu etimad şirkətimizi bazarda yerləşdirir və fərqləndirir. Müştərilərimiz harada olurlarsa olsunlar, onlara yerindəcə dəstək olmaq üçün onları izləyirik. "MOBA GROUP" MMC şirkəti güclü regional köklərə
malikdir və ölkənin bütün guşələrini məhsullarla təmin edir.
Güclü brend, yüksək keyfiyyət Biz inkişaf imkanlarmızdan istifadə edərək, müştərilərimizi dəstəkləyirik və onlara uğur qazanmağa kömək edirik. Şirkətimiz fəaliyyət göstərərkən satış departamentinə və geniş təcrübəsinə arxalanır. 

Mobacolors

"MOBA GROUP" MMC-in məhsulları son nəticədə müxtəlif tətbiqləri, ən geniş emal imkanlarını və davamlılığı birləşdirir.

Müştəri ehtiyaclarını başa düşmək

Müştərilərimizin müxtəlif ehtiyacları və tələbləri bizi hər gün ən keyfiyyətli məhsullar təklifetməyə sövq edir. Beləliklə, biz müştərilərimizin tələblərini şansa çeviririk.Biz müştərilərimizi nə motivasiya etdiyini və onlar üçün nəyin faydalı olduğunu bilirik. Onları dinlədiyimiz üçün istəklərini başa düşməyə vaxt ayırırıq və bazar tələblərinə cavab verən uğurlu, fərdiləşdirilmiş və innovativ həllər hazırlayaraq müştərilərimizə təqdim etirik. Biz bu yanaşma ilə, müştərilərlə uzunmüddətli, şəxsi, etibarlı və güclü əlaqələr yaradırıq.

Bizimlə əlaqə:

Telefon

+994502109961
+9941240965 10

Ünvan

Baki ş, N.Rəfiyev 14, ofis 4
AZ1033

İş saatları

9:00 - 18:00