mobacolors
Daxili Plus

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, silinəbilən mat görünümlü dekorativ son qat iç divar boyasıdır.
Daxili Plus yüksək yapışma qabiliyyəti olan, çatlamayan və tökülməyən, silinəbilən, yüksək örtücülüyə malik iç divar boyasıdır. Yüksək tənəffüs qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.
TƏTBİQİ:
DAXİLİ PLUS binaların iç divar və tavanlarında, daha əvvəl boyanmiş və rəngini itirmiş səthlərdə, məcun ilə alt səth hazırlığı olunmuş səthlərdə, boyana bilən divar kağızı üzərində son qat boya olaraq istifadə edilir. DAXİLİ PLUS tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənmiş olmalı, ilk dəfə boyanacaq sement əsaslı və xam suvaqlı divarlarda əvvəlcə sumbata kağızı ilə suvaq üstü boşda qalan qum dənələri sürtülərək təmizlənməlidir. BINDER məhlulu ilə yuyulmalıdır. Qatlar arası 5-6 saat gözlənilməlidir.
İNCƏLDİLMƏSİ:
İlk qatda 20-25%, ikinci qatda 10-15% su ilə həll edilməlidir.
SƏRFİYYAT:
Səthin düzgünlüyündən və hopmasından asılı olaraq tək qatda 1 kq. DAXİLİ PLUS ilə 6-8m² sahə boyanır. Daha dəqiq sərfiyyatı təyin etmək üçün nümunə işləmlərinin aparılması məsləhətdir.
QEYD: Tətbiq ediləcək səthlərin və məkanın temperaturu +10°C ilə +30°C arası olmalıdır. 

mobacolors
Silikonlu Fasad

Silikon tərkibli emulsiyadir, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ xarici cəbhə boyasıdır.
Hər növ səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır.
Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir.
Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz.
Səthlərə mat, təmiz və dekorativ görünüş verir.
Tətbiq edildiyi sahələr:
Binaların xarici səthlərində beton, gips, sivaq və oxşar xam divarlarda uyğun astarlarla istifadə edilir.
Tətbiq üsulları
Silikonlu Fasad istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli və binder ilə astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın %-i qədər su ilə incəldilərək 1-2 qat istifadə edilirs Fırça və rulo ilə istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5° C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.
Saxlanma şərtləri:
Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.
Saxlama müddəti - 2 il.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun. 

mobacolors
Plastik Boya

Akrilik tərkibli emulsiyadır, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ daxili cəbhə boyasıdır. Hər növ səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır.Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir.
Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz. Səthlərə mat, təmiz və dekorativ görünüş verir.
Tətbiq edildiyi sahələr:
Binaların daxili səthlərində beton, gips, sivaq və oxşar xam divarlarda uyğun astarlarla istifadə edilir.
Tətbiq üsulları
Plastik boya istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli və binder ilə astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın %-i qədər su ilə incəldilərək 1-2 qat istifadə edilir. Fırça və rulo ilə istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5° C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.
Saxlanma şərtləri: Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun. Saxlama müddəti - 2 il.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun. 

mobacolors
Fasad Boyası

Akrilik tərkibli emulsiyadir, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ xarici cabhe boyasıdır.
Her növ səthe mükemmel bir şekilde yapışır. Elastikliyi sayesinde çatlamaz, tökülmaz. Mükammal beyazlığa və örtücülüye sahibdir.
Tanəffüs edə bilmə xüsusiyyeti ile divardakı rütubəti bayıra atar. İstifaces asandır. Rəngləri solmaz
Sathlere mat, temiz ve dekorativ görünüş verir.
Tətbiq edildiyi sahələr:
Binaların xarici səthlərində beton, gips, sivaq ve oxşar xam divarlarda uyğun astarlara istifadə edilir.
Tətbiq üsullanı
Fasad boya istifade edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ ve kir su ilə silinərək təmizlənməli və binder ilə astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın %-i qədər su ilə incəldilərək 1-2 qat istifadə edilir.
Fırça ve rulo ile istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5° C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.
Saxlanma şərtləri:
Birbaşa güneş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.
Saxlama müddəti - 2 il.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun. 

mobacolors
Silikonlu Astar

Silikon tərkibli emulsiyadir, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ xarici cebhe boyasıdır.
Hər növ səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır.
Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüye sahibdir. Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz.
Səthlərə mat, təmiz və dekorativ görünüş verir.
Tətbiq edildiyi sahələr:
Binaların xarici səthlərində beton, gips, sivaq və oxşar xam divarlarda uyğun astarlarla istifadə edilir. Tətbiq üsulları
Silikonlu astar istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli və binder ile astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın 1-i qədər su ila incəldilərək 1-2 qat istifadə edilir. Fırça və rulo ilə istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5° C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.
Saxlanma şərtləri: Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun. Saxlama müddəti - 2 il.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun. 

mobacolors
Super Fasad

Akrilik tərkibli emulsiyadir. keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ xarici cəbhə boyasıdır.
Hər növ səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır.
Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir.
Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz.
Səthlərə mat, təmiz və dekorativ görünüş verir.
Tətbiq edildiyi sahələr:
Binaların xarici səthlərində beton, gips, sivaq və oxşar xam divarlarda uyğun astarlarla istifadə edilir.
Tətbiq üsulları
Super Fasad istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ ve kir su ilə silinərək təmizlənməli və binder ilə astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın 1-i qədər su ile incəldilərək11-2 qat istifadə edilir. Fırça və rulo ilə istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. "İstifadə vaxtı temperatur +5° C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.
Saxlanma şərtləri: Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.
Saxlama müddəti - 2 il.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.
 

mobacolors
Tavan Boyası

Akrilik tərkibli emulsiyadir, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ daxili cəbhə boyasıdır. Hər növ səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır.Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir.Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri
Səthlərə mat, təmiz və dekorativ görünüş verir.
Tətbiq edildiyi sahələr:
Binaların daxili səthlərində beton, gips, sivaq və oxşar xam tavanlara uyğun astarlarla istifadə edilir.
Tətbiq üsulları
Tavan Boyasi istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli və binder ile astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın 1-i qədər su ila incəldilərək1-2 qat istifadə edilir. Fırça ve rulo ilə istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. "İstifadə vaxtı temperatur +5° C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.
Saxlanma şərtləri:
Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.
Saxlama müddəti - 2 il. Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun. 

Mobacolors
Plastik boya

Akrilik tərkibli emulsiyadir, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ daxili cəbhə boyasıdır. Hər növ səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır.
Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir.
Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz. Səthlərə mat, təmiz və dekorativ görünüş verir.
Tətbiq edildiyi sahələr:
Binaların daxili səthlərində beton, gips, sivaq və oxşar xam divarlarda uyğun astarlarla istifadə edilir.
Tətbiq üsulları
Plastik boya istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli və binder ilə astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın 14-i qədər su ila incəldilərək 1-2 qat istifadə edilir. Fırça və rulo ilə istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5° C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.
Saxlanma şərtləri:
Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.
Saxlama müddəti - 2 il.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun. 

Mobacolors
Fasad boya

Akrilik tərkibli emulsiyadir, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ xarici cəbhə boyasıdır. Her növ səthe mükəmməl bir şəkildə yapışır.
Elastikliyi sayesinde çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir.
Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi Sethlere mat, temiz ve dekorativ görünüş verir.
Tətbiq edildiyi sahələr
asandır. Rəngləri solmaz.
Binaların xarici səthlərində beton, gips, sivaq və oxşar xam divarlarda uyğun astarlarla istifadə edilir.
Tətbiq üsulları
Fasad boya istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ ve kir su ile silinərək təmizlənməli və binder ile astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qeder su ile, ikinci qat istifadede boyanın %-i qədər su ile inceldilərək 1-2 qat istifadə edilir. Fırça ve rulo ile istifade edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. "İstifadə vaxtı temperatur +5° C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.
Saxlanma şərtləri: Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühüffərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.
Saxlama müddəti - 2 il.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun. 

Mobirise
Məcun

Akrilik tərkibli kopolimer emulsiya əsaslı, elastik, çöl cəbhə divarları üçün səth düzəltmə məcunudur.
Tətbiqi:
Elastiklik qabiliyyəti olduğu üçün çatlaqların boya üzərinə çıxmasının qarşısını alır. Suya və nəmə qarşı
dayanıqlıdır. Çox möhkəm və düz bir səth əmələ gətirir. Quruduqdan sonra uyğun astar istifadə etmək şərti
ilə üzərinə hər növ boya tətbiq edilə bilər. Əmiciliyi çox az olduğu üçün boya sərfiyyatı da azdır. Səthlərin
tənəffüs etməsini təmin edir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, etraf mühitin dostudur. Tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənmiş və quru olmalıdır, qabarıq olan hissələr tamamilə hamarlaşdırılmalıdır. Məcun istifadəyə hazırdır. Tam düzgün səth əldə etmək üçün. Məcun mala ilə 2 qat olaraq tətbiq edilir. Birinci qat tam quruduqdan sonra ikinci qat tətbiq edilə bilər.
İncəldilməsi: İstifadəyə hazırdır.
Sərfiyyat:
Səthin düzgünlüyündən və hopmasından asılı olaraq tək qatda 1 kq. MƏCUN 0,5-1,5m² sahəyə tətbiqedilə bilər. Daha dəqiq sərfiyyatı təyin etmək üçün nümunə işləmlərinin aparılması məsləhətdir.
Saxlama müddəti - 2 il.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S2 - Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Mobacolors
Tekstur

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, elastik, xarici məkanlarda dekorativ görkəm vermə məqsədi ilə istifadə edilir. Hər cür alçı, suvaq, beton, briket, xüsusiyyətini itirmiş boyalı səthlərə, və sairə inşaat materiali üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər. Suvaqdakı çatlar kompensasiya edir. Tətbiqi:
Elastiklik qabiliyyəti olduğu üçün çatlaqların boya üzərinə çıxmasının qarşısını alır. Suya və nəmə qarşı dayanıqlıdır. Çox möhkəm və düz bir səth əmələ gətirir. Quruduqdan sonra uyğun astår istifadə etmək şərti ilə üzərinə hər növ boya tətbiq edilə bilər. Əmiciliyi çox az olduğu üçün boya sərfiyyatı da azdır. Səthlərin tənəffüs etməsini təmin edir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur. tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənmiş və quru olmalıdır, qabarıq, olan hissələr tamamilə hamarlaşdırılmalıdır. Tekstur istifadəyə hazırdır. Tam düzgün səth əldə etmək üçün Məcun, mala ilə 2 qat olaraq tətbiq edilir. Birinci qat tam quruduqdan sonra ikinci qat tətbiq edilə bilər. İncəldilməsi:
İstifadəyə hazırdır.
Sərfiyyat:
Səthin düzgünlüyündən və hopmasından asılı olaraq tək qatda 1 kq. Tekstur 0,5-1,5m² sahəyə tətbiq edilə bilər. Daha dəqiq sərfiyyatı təyin etmək üçün nümunə işləmlərinin aparılması meslehetdir. 

Mobacolors
Binder

Akrilik emulsiya əsaslı daxili və xarici məkanlarda istifadə edilən şəffaf astar mayedir.
Yüksək penetrasiyaya və adgeziyaya sahibdir. Boya ilə səth arasında körpü yaradaraq boyanın səthə yapışmasını maksimum
səviyəyə çatdırır, tətbiq edildiyi səthin əmiciliyini azaldır, son qat boyanın həm sərfiyyatını azaldır həm də erkən qurumasını
əngəlləyərək fərqli əmiciliyə sahib səthlərdə boyada yarana bilən rəng dalğalanmalarının qarşısını alır. Üzərinə vurulan son qat
boyada çatlama, qabarma və ovulub tökülməz.
Tətbiq sahəsi:
Daxili və xarici məkanlarda hər cürə alçı, siva, beton, xüsusiyyətini itirmiş, aşağı keyfiyyətli əmici plastik boyalı və çox tozlanan
səthlərə və sairə inşaat materialları üzərində güvənlə istifadə edilə bilər. Yüksək nəmliyi olan hamam, tualet, mətbəx və bütün
qapalı məkanlarda səthə çox əla nüfuz edir sağlam bir örtük yaradır.
Texniki Bağlayıcı tipi: Stiren-akrilik kopolimeri
göstəricilər: Rəngi: Şəffaf,rəngsiz
Parlaqlıq dərəcəsi: yarımat
Quru çöküntü: 30±1% (ağırlıqca), 28±1 (həcmcə)
Nəzəri sərf norması: 1 It ile 30-50 m2 (səth özəlliyinə bağlı)
Praktiki sərf norması: Faktiki itgilər nəzərə alınmalıdır.
Tövsiyə edilən qat sayı: 1 qat
Rəngləmə vasitəsi: Rulo, Fırça və ya diyircəkli fırça ilə səthə tətbiq edilir 

Bizimlə əlaqə:

Telefon

+994502109961
+994124096510

Ünvan

Baki ş, N.Rəfiyev 14, ofis 4
AZ1033

İş saatları

9:00 - 18:00